O nás

Záleží nám na vývoji dětí. 

Spolek Veselé rukavice je sdružení občanů, (aktivních křesťanů), kteří usilují o misijní, výchovnou a preventivní práci mezi dětmi a mládeží.Původně občanské sdružení

Sdružení vzniklo v roce 1999 (registrace stanov dne 17. 3. 1999) po předchozí pětileté práci s dětmi, převážně na sídlišti našeho města. Důvodem byla rozvíjející se práce, potřeba vlastní právní subjektivity a možnosti obracet se tak na sponzory a úřady našeho města. Všichni členové sdružení (20 členů), pracují nezištně, bez jakýchkoliv odměn.

Činnost spolku je zaměřená na:

  • pořádání krátkodobých i dlouhodobých dětských ozdravných pobytů,
  • tvorbu a zprostředkování loutkových představení,
  • organizování seminářů pro další zájemce o podobnou činnost včetně předání zkušeností jak si ušít loutku (zpracované i na DVD),
  • realizaci preventivních programů.
  • tvorba nahrávek a loutkových představení na DVD (možnost zakoupení DVD)

Sponzorováno

Webový prostor a doménu poskytuje Webnode.cz

Cílem spolku je:
  • nabízet dětem a mládeži tradiční křesťanské hodnoty,
  • ovlivnit a pozměnit nesprávné životní hodnoty dětí,
  • rozšířit nabídku trávení volného času dětí ze sídlišť,
  • předávat praktické zkušenosti naší práce ostatním zájemcům o podobnou činnost